kwas traneksamowy

Kwas traneksamowy – przełom w wybielaniu?

Problem przebarwień, początkowo kojarzony głównie z Azjatkami poszukującymi sposobów wybielania skóry, stał się obecnie ogólnoświatowym wyzwaniem kosmetologii anti-aging. Specjaliści zyskali właśnie nowego sprzymierzeńca w walce z nieestetycznymi plamkami na skórze - kwas traneksamowy.

Powstawanie zmian hiperpigmentacyjnych to proces złożony. Może go wzmagać wiele czynników zewnętrznych – od promieniowania UV, po zażywane leki. Nie zależy on więc od samych predyspozycji genetycznych.Za przebarwienia szczególnie trudne do leczenia uważa się zmiany typu melasma. Czynnikiem wyzwalającym zaburzenia melanogenezy jest promieniowanie UV, ale wpływ na ten proces mają również zmiany hormonalne, stosowanie leków i kosmetyków uwrażliwiających na światło oraz współistniejące choroby wątroby. W walce z melasmą coraz bardziej obiecujący wydaje się kwas traneksamowy.

Kwas traneksamowy - wprost z medycyny

Kwas traneksamowy to jeden z tych preparatów używanych w kosmetologii, które inspirowane są osiągnięciami medycyny. Związek, po raz pierwszy zsyntetyzowany w 1962 roku przez Utako Okamoto, od 2011 znajduje się na liście najważniejszych leków publikowanej przez WHO. To przede wszystkim lek ratujący życie (ma bardzo silne działanie przeciwkrwotoczne), ale skuteczny także w przypadku innych problemów.

Możliwość jego zastosowania w leczeniu melasma została przypadkowo odkryta przez japońskiego badacza Nijo Sadako w 1976 roku, u pacjenta leczonego z powodu przewlekłej pokrzywki. Sadako podawał pacjentom z melasma doustnie kwas traneksamowy wraz z suplementami: witaminą B, C i E. Już po czterech tygodniach zauważył znaczną poprawę stanu skóry. To zapoczątkowało kolejne badania, głównie prowadzone w krajach azjatyckich, w których odnotowywano szybką poprawę po zastosowaniu kwasu traneksamowego.

Kwas traneksamowy blokuje melanocyty

Rozpatrując mechanizm działania kwasu traneksamowego w przypadku melasma bierze się pod uwagę jego zdolność do inhibicji plazminy. W tego rodzaju przebarwieniach kluczową rolę w patogenezie ogrywa ekspozycja na promieniowanie UV. Indukuje ono syntezę aktywatorów pla-zminogenu, powoduje wzrost aktywności plazminy w keratynocytach, co skutkuje uwalnianiem kwasu arachidonowego. Właśnie wolny kwas arachidonowy pośrednio stymuluje melanogenezę.

Zatem kwas traneksamowy może zapobiegać aktywacji melanocytów przez światło słoneczne na drodze hamowania układu aktywacji plazminogenu. Jest syntetycznym analogiem lizyny i blokując miejsca wiążące lizynę w cząsteczkach plazminogenu hamuje powstawanie plazminy, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia produkcji prostaglandyn, zmniejsza aktywność tyrozynazy w melanocytach i hamuje melanogenezę. Działa zatem na różnych jej etapach. Warty podkreślenia jest fakt, że kwas traneksamowy nie wpływa na zdrowe komórki, nie poddane ekspozycji słonecznej. Podobnie jak promieniowanie UV, wzrost stężenia plazminogenu mogą powodować tabletki anty-koncepcyjne, czy też zmiany hormonalne w okresie ciąży – istotne czynniki, które wymienia się w patogenezie melasma. Kwas traneksamowy będzie wpływał nie tylko na istniejące przebarwienia, ale również zapobiegał nawrotom po stosowaniu innych metod usuwania przebarwień. Poza wpływem na melanocyty plazmina odgrywa również ważną rolę w angiogenezie. Plazmina przekształca związany z matrycą zewnątrzkomórkową VEGF (czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego) w swobodnie dyfundujący i stymulujący tworzenie się nowych naczyń. Ponadto, zwiększona ilość plazminy podwyższa hormon aktywujący syntezę melaniny w melanocytach.

Plazmina odgrywa również rolę w uwalnianiu podstawowego czynnika wzrostu fibroblastów (FGF), który ponownie jest silnym czynnikiem wzrostu melanocytów. Wszystkie te procesy mają wpływ na zwiększenie produkcji melaniny w skórze. Zatem kwas traneksamowy, jako inhibitor plazminy, zapobiega aktywacji melanocytów wywoływanej przez promieniowanie UV, ale również induko-wanej przez hormony, jak też uszkodzone keratynocyty (po ekspozycji UV, peelingach, IPL czy laserze).

Kwas traneksamowy - lepiej działać miejscowo

Badacze są zgodni, że kwas traneksamowy jest skutecznym lekiem w przypadku melasmy, ale mi-mo wszystko jego doustne przyjmowanie obarczone jest działaniami niepożądanymi. Powinien być zatem stosowany pod ścisłą kontrola lekarską. Stąd też zaczęto podejmować próby stosowania kwasu traneksamowego miejscowo, bezpośrednio na przebarwienie.

Pierwszą liposomową formułę, z 2% kwasem traneksamowym, opartą na fosfatydylocholinie wprowadzono w 2002 roku. W 2007 Kondou i in. opublikowali wyniki badania, w którym stosowano miejscowo emulsję z 2% kwasem traneksamowym u 25 pacjentów z melasma. Takie postępo-wanie okazało się skuteczne u 80% pacjentów, a poprawę zaobserwowano po ośmiu tygodniach, nie stwierdzając przy tym działań niepożądanych.Badacze podejmowali również próby wykorzystania innych technik podania kwasu traneksamowe-go do skóry, wykorzystując jontoforezę, mezoterapię czy mikroiniekcje. W 2017 Atefi i in. opublikowali wyniki badania, w którym kwas traneksamowy porównano do hydrochinonu – leku, który był standardem leczenia przebarwień przez wiele dekad, ostatecznie został jednak zakazany w produktach kosmetycznych przez Komisję Europejską. Kwas traneksamowy okazał się nie tylko podobnie skuteczny, ale również bardziej akceptowany przez pacjentki ze względu na rzadko występujące działania niepożądane.

Kwas traneksamowy łagodzi stany zapalne

Kwas traneksamowy, oprócz działania rozjaśniającego przebarwienia, wykazuje szczególne wła-ściwości przeciwświądowe i łagodzące stany zapalne skóry, a nawet alergiczne pokrzywki. Sprawdzi się w przypadku skóry z trądzikiem różowatym, poprzez hamowanie angiogenezy wywoływanej przez plazminę, a także indukowanej przez czynnik wzrostu fibroblastów (bFGF).
W badaniu Zhonga i in. (2015) udowodniono, że miejscowo stosowany kwas traneksamowy zmniejsza rumień u pacjentów z trądzikiem różowatym. Wykazuje również działanie nawilżające, wpływając głównie na poprawę bariery skórnej. To czyni go pożądanym aktywnym składnikiem preparatów kosmetycznych i zabiegów w gabinetach kosmetologicznych.

Profesjonalnie i w domu

W 2018 firma Sesderma włączyła kwas traneksamowy do formuł wielu produktów, jak również do procedur zabiegowych przeznaczonych do walki z przebarwieniami. W zestawach zabiegowych Target Nanopeel wykorzystuje mikroiniekcje oraz nanotechnologię do głębszego podania kwasu traneksamowego. Aktywne składniki enkapsulowane w liposomach zapewniają, przy niższym stę-żeniu, wysoką zdolność penetracji i wynikającą z tego wydajność, dzięki czemu są lepiej tolerowane. Preparaty działają niezależnie od pH, zapewniając podczas aplikacji brak dyskomfortu związa-nego ze świądem, pieczeniem itp.

Target Nanopeel może być stosowany z powodzeniem we wszystkich typach melasmy, również z silną komponentą naczyniową, dzięki kombinacji aktywnych składników: 4-butylresorcinolu, kwasu azaleinowego, diacetylu boldyny, alfa-arbutyny i wysokiemu stężeniu retinolu. Również grupa peelingów opartych na formule roztworu Jessnera została wzbogacona o produkt Melaspeel TRX, z aż 8% zawartością kwasu traneksamowego, który charakteryzuje się większym bezpieczeństwem stosowania przy tego typu średnio głębokich peelingach.

Z właściwości kwasu traneksamowego mogą również korzystać osoby stosujące tylko pielęgnację domową. W ofercie Sesderma znajdziemy obecnie dwie gamy produktów dedykowanych walce z przebarwieniami: Azelac RU oraz Hidraderm TRX.

 

Autor: Emilia Garłowska

 

Źródło: Uroda i Medycyna (19)

Facebook

reklama
BD Aesthetic - Sunekos
reklama
XIII Kongres Dermatologii Estetycznej
reklama
IADE Akademia
reklama
PZWL
reklama
DMK
reklama
Hotel_Bania
reklama
Uroda i medycyna

Zatrzymaj Mlodosc TV

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Baner