O dysmorfofobii, czyli zaburzonym obrazie własnego ciała i wynikających z tego cierpieniach, z profesor Katarzyną Kucharską z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie rozmawia Paweł Grzybowski.

Dysmorfofobia - co to takiego? Czym są zaburzenia w postrzeganiu własnego ciała?

Obraz ciała to złożony konstrukt, na który składają się spostrzeżenia, myśli i uczucia dotyczące naszego ciała. A zatem zaburzenia wizerunku są złożonym procesem doświadczania siebie w sposób cielesny. Według niektórych badaczy na obraz ciała składa się schemat ciała oraz stosunek emocjonalny do niego.
Stosunek do ciała to poziom zadowolenia z niego, wraz z poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym znaczeniem dla ogólnego poziomu zadowolenia z siebie. Badacze podkreślają, iż niesatysfakcjonujący schemat obrazu ciała nasila obniżony nastrój jednostki, pogłębiając w ten sposób te zaburzenia na zasadzie sprzężenia zwrotnego.

Mówiąc o rozbieżności pomiędzy postrzeganiem siebie a rzeczywistym wyglądem najczęściej myślimy o anoreksji.

Anoreksji, poza celowym zmniejszaniem wagi, towarzyszy chorobowo zaburzony obraz ciała z elementami dysmorfofobii, czyli zniekształconego postrzegania siebie, polegającego na nadmiernym zaabsorbowaniu rzekomym lub wyolbrzymionym defektem własnego wyglądu. Istotne jest to, iż ta negatywna ocena wyglądu nie podlega perswazji.
W przypadku anoreksji pacjenci mają zastrzeżenia co do rozmiaru i kształtu swojego ciała. Przejawiają oni tendencję do postrzegania go jako większego, a ich ocena prawidłowej wagi i wyglądu różni się znacznie od oceny dokonanej przez osoby zdrowe. Wspólne natomiast dla obydwu zaburzeń są zachowania typu unikanie pewnych miejsc czy aktyw-ności, podczas których wzrasta niepewność i lęk pacjentów. Osoby z dysmorfofobią mają bardzo podobne zaburzenia procesów przetwarzania wzrokowej informacji w mózgu jak osoby z anoreksją.

Czym charakteryzuje się dysmorfofobia?

Dysmorfofobia (ang. Body Dysmorphic Disorder - BDD) to zaburzenie psychiczne, charakteryzujące się występowaniem ciągłych obaw związanych z przekonaniem o nieestetycznym, brzydkim wyglądzie lub budowie ciała. Słowo dysmorfia w języku greckim oznacza brzydotę.
Dysmorfofobia diagnozowana jest u pacjentów, którzy spełniają następujące kryteria klasyfikacji DSM-V:
1. Zaabsorbowanie jednym lub kilkoma spostrzeganymi defektami lub wadami w wyglądzie, które są niezauważalne, lub uważane za niewielkie, przez innych.
2. W odpowiedzi na obawy o wygląd pojawiają się powtarzające się zachowania (np. przeglądanie się w lustrach, nadmierne dbanie o wygląd, uszkadzanie skóry, ciągłe upewnianie się co do wyglądu) lub powtarzające się myśli (np. porównywanie swojego wyglądu z wyglądem innych).
3. Zaabsorbowanie powoduje klinicznie znaczący dystres lub upośledzenie w społecznej, zawodo-wej lub innej ważnej sferze funkcjonowania osoby.
4. Zaabsorbowanie wyglądem nie może być lepiej wytłumaczone przez obawy związane z nadmiarem tkanki tłuszczowej lub wagą ciała, u osób, których objawy spełniają kryteria diagno-styczne któregoś z zaburzeń odżywiania.
Powyższe objawy są tak intruzywne, niechciane, absorbujące czasowo i niezwykle trudne do kon-trolowania, iż towarzyszą im wysoki poziom lęku, depresja z poczuciem beznadziejności i myślami rezygnacyjnymi.
Co więcej, przekonanie o wadach cielesnych bywa tak dotkliwe, że może popychać do samobójstwa. W amerykańskich badaniach stwierdzono, że myśli samobójcze występują u 78% chorych, z których około jedna czwarta podejmuje próbę odebrania sobie życia.

Większość z nas jest niezadowolona z pewnych cech swojego wyglądu. Po czym poznać, że cierpi się na dysmorfofobię?

Przede wszystkim po tym, iż niezadowolenie to ma charakter obsesyjny (np. przeglądanie się w lustrze przez klika godzin dziennie), nie jesteśmy w stanie utrzymać się w rolach społecznych oraz, że niezadowolenie z naszego wyglądu jest źródłem cierpienia. Osoby z BDD bardzo często nie chcą wychodzić z domu, porzucają szkołę, studia, pracę. W towarzystwie innych ludzi są przekonani, że inni widzą ich defekty i że reagują na nie unikowo lub przykrymi uwagami.

Co najbardziej przeszkadza osobom z dysmorfofobią?

Z badań dr Katharine Philips (2005) wynika, że zaniepokojenie wyglądem w przebiegu dysmorfofobii może dotyczyć właściwie każdej części ciała. Najczęściej skupia się jednak na skórze (73%), włosach (56%), nosie (37%) oraz, w dalszej kolejności: brzuchu (22%), piersiach (21%), oczach (20%), udach (20%) i zębach (20%).

Czy konsekwencją tych zaburzeń może być uzależnienie od zabiegów medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej?

Osoby cierpiące na dysmorfofobię wykazują tendencję do kojarzenia atrakcyjności i wyglądu zewnętrznego z kompetencjami i osiągnięciami. Na łamach prestiżowego magazynu „JAMA Facial Plastic Surgery” podano, że ponad 13% pacjentów klinik chirurgii plastycznej to osoby z dysmorfofobią. Oznacza to, że wykonanie u nich zabiegu jest błędem – nie poprawi im samopoczucia, a wręcz może narazić na dodatkowe cierpienie. Zatem koniecznym wydaje się przeprowadzenie rutynowej psychometrii na obecność dysmorfofobii przed decyzją o podjęciu się zabiegu istotnie wpływającego na wygląd u danego pacjenta.

Na czym polega leczenie zaburzeń wizerunku własnego ciała?

Z psychoterapii poleca się terapię poznawczo-behawioralną (ang. cognitive-behavioral therapy – CBT), najlepiej zawierającą technikę ekspozycji i powstrzymania reakcji (ang. exposure with re-sponse prevention – ERP).
Z leków zaleca się leki przeciwdepresyjne, głównie: escitalopram, fluoksetynę, fluwoksaminę (SSRI) i klomipraminę (TCA), w dawkach podobnych jak przy zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym.
Zaburzony obraz ciała jest przedmiotem wielu badań, ale brakuje konkretnych oddziaływań mających na celu jego zmianę. W podmiotach leczniczych, w których pracuję, tj. w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Warszawie oraz w Gedeon Medica w Piasecznie, zaproponowałam wprowadzenie Terapii Zmiany Obrazu Ciała jako kompleksowego oddziaływania terapeutycznego nakierowanego na leczenie tego obszaru. Podobne programy istnieją w ośrodkach w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce jest to podejście nowatorskie.

Dziękuję za rozmowę.

Kliniki psychologiczne Gedeon Medica prowadzą specjalistyczne leczenie zaburzeń psychicznych (w tym lękowych i depresyjnych), zaburzeń odżywiania i chorób psychosomatycznych. 
Program Terapii Zmiany Obrazu Ciała składa się z dwunastu godzinnych sesji terapeutycznych i ukierunkowany jest na zmianę postrzegania, myślenia i zachowań pacjenta. Dedykowany jest osobom cierpiącym z powodu zniekształceń w obrębie obrazu ciała, najczęściej z zaburzeniem odżywiania się.
www.gedeonmedica.pl 

Źródło: Uroda i Medycyna 19

Facebook

reklama
BD Aesthetic - Sunekos
reklama
Offlabel_konferencja_pazdziernik_2023
reklama
PZWL
reklama
DMK
reklama
Hotel_Bania
reklama
Uroda i medycyna

Zatrzymaj Mlodosc TV

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

  • Kosmetyczne hity: kwiecień 2023 – wybór redakcji!
    Kosmetyczne hity: kwiecień 2023 – wybór redakcji! Przygotowaliśmy dla was zestawienie kosmetycznych hitów miesiąca. Znajdziecie tu bestsellery i nowości, które warto znać! Wraz z nadejściem wiosny, przyszedł czas na odświeżenie…
  • Jak odmłodzić okolicę oka? Ekspert wyjaśnia
    Jak odmłodzić okolicę oka? Ekspert wyjaśnia Proces starzenia się okolicy oka jest bardzo złożony. To właśnie ten obszar często jako pierwszy zaczyna zdradzać oznaki upływającego czasu. Jednym z największych…
  • Gdy skóra potrzebuje odbudowy!
    Gdy skóra potrzebuje odbudowy! Rodzimy się zwykle z nieskazitelnie gładką skórą. Jednak w trakcie całego życia ulega ona uszkodzeniom. W efekcie chorób, urazów, ale też procesów starzenia,…
Baner